Pomóż nam

Aktualności

Rekrutacja - "Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami" - edycja 2022

Logo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejLogo PZN Okręg Śląski

 

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski
realizuje zadanie publiczne polegające na świadczeniu usług asystencji osobistej, w ramach programu "Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami"- edycja 2022, ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Termin Realizacji 01.02.2022 - 31.12.2022.

Finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego
w wysokości 488 322,80 zł, koszt całkowity 489 240,00 zł.

 

 

Czytaj Więcej... o: Rekrutacja - "Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami" - edycja 2022

Portal - System Obsługi Wsparcia ze środków PFRON dla Osób Niepełnosprawnych

 Logo Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych

Wszyscy skorzystajmy z dobrodziejstwa Internetu. Portal SOW dla Ooób Niepełnosprwnych.

Wydawało by się, że żyjemy w dobie cyfryzacji. Każdy z nas posiada w domu Internet oraz urządzenie, za pomocą którego otwiera nam się okno na świat. Niestety wśród osób z niepełnosprawnościami ciągle mała jest świadomość, jaką pomoc może zaoferować im Państwo, w tym PFRON. Niewiedza często powoduje obniżenie standardu ich życia.

Pragniemy zmienić sytuację osób niepełnosprawnych

Skorzystaliśmy z dostępnej techniki i uruchomiliśmy nowoczesną platformę,  za pomocą której osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON będących w gestii Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST), bez wychodzenia z domu. System dostępny jest dla tych użytkowników, których przedstawiciele z JST do niego przystąpiy. (https://www.youtube.com/watch?v=aLOZGaQWplo&t=11s)

Czytaj Więcej... o: Portal - System Obsługi Wsparcia ze środków PFRON dla Osób Niepełnosprawnych

Kontakt

Polski Związek Niewidomych                                             

Okręg Śląski

Organizacja Pożytku Publicznego

41-500 Chorzów

ul. Katowicka 77

e-mail: sekretariat@pznslask.org.pl

tel. 32 771 09 22,  32 771 09 23, 32 241 37 37

NIP: 627 22 84 517

Nr. KRS: 0000012847

ING Bank Śląski O/Chorzów

30105012431000001000002780

 

 

1% zbieramy we współpracy z 

PITax.pl Łatwe podatki

Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Zobacz, gdzie się znajdujemy.

Dojazd od strony Katowic: linie tramwajowe nr. 6, 11,, 19 wysiadamy na przystanku "Teatr Rozrywki (dawniej przy ul. Chopina), kierujemy się do przejścia podziemnego pod ulicą katowicką. Linie autobusowe 820, 840 wysiadamy na przystanku Chorzów Rynek i tramwajem linii 6, 11, 19, jedziemy jeden przystanek w kierunku Katowic wysiadając na przystanku "Teatr Rozrywki" (dawniej przy ul. Chopina), kierujemy się do przejścia podziemnego pod ulicą katowicką przechodząc przez tory tramwajowe na przejściu z sygnalizacją dźwiękową, autobus nr. 6, wysiadamy na przystanku Pałac ślubów i dochodzimy pieszo kierując się do ulicy katowickiej. Z innych kierunków dojeżdżamy do przystanku "Teatr Rozrywki" (dawniej przy Ul.Chopina lub na przystanek Chorzów Rynek. W razie problemów proszę dzwonić na numer 533 309 368, 533 300 726 lub 32 771-09-22, 32 241-37-37.